EUROSTAR power control-visc 6000

EUROSTAR power control-visc 6000
Vysokoobrátkové miešadlo pre prácu s kvapalinami s bežnou viskozitou. Mikroprocesorová regulácia otáčok okamžite reaguje na zmenu zaťaženia motora a udržuje otáčky konštantné i pri náhlej zmene viskozity miešanej kvapaliny. Otáčky sa nastavujú plynulo, na displeji je možné odčítať ako otáčky, tak i krútiaci moment.POZOR: Pri tomto miešadle sú miešacie kotvy uchytené v miešacej hlave špeciálnym závitom. Pre miešanie teda nie je možné použiť bež