Dlažba so zvýšeným okrajom

Dlažba so zvýšeným okrajom
Ide o dosky hr. 32 mm zložené z nosného jadra (vlhkovzdorná OSB doska hr. 22 mm), na ktorej sú prilepené kyselinovzdorné keramické dlaždice 149x149 mm hrúbky 9 mm. Bočná, čelná a zadná strana dosky je opatrená pásikom z dlaždíc. Špáry hr. 6 mm medzi dlaždicami sú vyšpárované kyselinovzdorným epoxidovým tmelom sivej farby. Farebné vyhotovenie dlaždíc je neglazovaná keramická dlažba červenohnedá. Kombinácia dlaždíc rovných, krajových a rohových umožňuje zložiť dosku so zvýšeným okrajom (zabraňujúcim stekaniu kvapalín zo stola) po celom obvode dosky vrátane prestupov pre vývody médií. Základné hĺbkové moduly sú 598 mm a 749 mm.