EUROSTAR power control-visc P

EUROSTAR power control-visc P
Miešadlá s mimoriadne vysokým výkonom. Model P1 má jednostupňové, model P4 štvorstupňové a model P7 dokonca sedemstupňové sprevodovanie otáčok. Mikroprocesorová regulácia otáčok okamžite reaguje na zmenu zaťaženia miešacej kotvy, spôsobenej zmenou viskozity vzorky a udržuje otáčky konštantné. Otáčky sa nastavujú plynulo. Na displeji možno kontrolovať nastavené i skutočné otáčky, ale tiež trend priebehu krútiaceho momentu. Tým je možné získať dobrú informáciu, ako sa za podmienok skúšania mení viskozita vzorky. Prístroj je vybavený analógovým výstupom pre záznam závislosti otáčok a krútiaceho momentu na čase, ďalej má výstup RS232. Motor je chránený proti preťaženiu. Pri týchto miešadlách nie je priechodka pre hriadeľ miešacej kotvy. V cene miešadla nie je statív, ale len krátka oceľová tyčka s dĺžkou 200 mm a priemerom 16 mm, ktorá slúži na upevnenie miešadla na statív.