Váhové stoly

Váhové stoly
Pre váženie pomocou váh s citlivosťou 1 mg a vyššou je potrebné maximálne eliminovať rušivé vplyvy okolia. Sú to predovšetkým vibrácie budovy (podlahy) dané dopravou v blízkosti budovy alebo technológiou umiestnenou v budove, a ďalej pohyby vyvolané priamo obsluhou váhy (priehyb dosky stola). K tomu slúžia váhové stoly rôznych konštrukcií. Váha je umiestnená na kamennej doske, ktorá je chránená proti prenosu vibrácií a ktorá nie je prepojená s pracovnou doskou stola, takže obsluha, ktorá sa o stôl oprie, váženie neruší. Ponuka váhových stolov je uvedená v kapitole Laboratórny nábytok.