Testovacie prúžky QUANTOFIX

Testovacie prúžky QUANTOFIX

Testovacie prúžky pre semikvantitatívne stanovenie iónov a iných látok

Testovací prúžok QUANTOFIX je tvorený plastovým pásikom 0.2 mm hrubým, na ktorom je na spodnom konci nalepený špecifický testovací papierik. Veľkosť indikačnej plochy papierika dovoľuje ľahké porovnávanie s farebnou stupnicou na alumíniovej tube, v ktorej sú papieriky dodávané. K predĺženiu životnosti je uzáver ochrannej tuby naplnený sušiacou látkou. Dĺžka pásika je dostatočná i pre testovanie agresívnych alebo inak škodlivých roztokov.
Silne koncentrované roztoky sa musia najprv zriediť, aby sa farebná zmena papierika mohla porovnať s farebnou stupnicou. Takto zistenú hodnotu je potom nutné násobiť príslušným zrieďovacím faktorom.
Prednosti testovacích prúžkov QUANTOFIX:
Rýchlosť - stačí ponoriť do vzorky a vyhodnotiť.
Jednoduchosť  - analýzy sú vykonávané bez ďalšieho technického vybavenia.
Špecifickosť - testy sú vysoko špecifické, prípadnú interferenciu s iným stanovením je možné potlačiť vyzrážaním alebo maskovaním rušivej zložky.
Skladovatelnosť - 2,5 roka pri teplote do 30°C.
Balenie - tuba obsahuje 100 prúžkov (testov) s rozmermi 6x95 mm

KódNázov tovaruMožnosť použiť Q.RelaxStupnicaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7305.1315Amoniak NH4+áno0-10-25-50-100-200-400 mg/l
44,70 €
44,70 €
7305.1309Cín Sn 2+Možnosť použiť Q.Relax0-10-25-50-100-250-500 mg/l
38,80 €
38,80 €
7305.1316Draslík K+Možnosť použiť Q.Relax0-200-400-700-1000-1500 mg/l
42,90 €
42,90 €
7305.1313Dusičnany NO3- / dusitany NO2-áno0-10-25-50-100-250-500 NO3- a 0-1-5-10-20-40-80 NO2-
27,70 €
27,70 €
7305.1311Dusitany NO2-áno0-1-5-10-20-40-80 mg/l
26,70 €
26,70 €
7305.1322Dusitany 3000 NO2-Možnosť použiť Q.Relax0-100-300-600-1000-2000-3000 mg/l
26,70 €
26,70 €
7305.1328FormaldehydMožnosť použiť Q.Relax0-10-20-40-60-100-200 mg/l
46,70 €
46,70 €
7305.1320Fosforečnany PO4 3-Možnosť použiť Q.Relax0-3-10-25-50-100 mg/l
40,10 €
40,10 €
7305.1307Hliník Al 3+Možnosť použiť Q.Relax0-5-20-50-200-500 mg/l
43,70 €
43,70 €
7305.1317Chlór Cl2Možnosť použiť Q.Relax0-1-3-10-30-100 mg/l
53,50 €
53,50 €
7305.1321Chloridy Cl-Možnosť použiť Q.Relax0-500-1000-1500-2000-3000 mg/l
32,00 €
32,00 €
7305.1301Chrómany CrO4 2-Možnosť použiť Q.Relax0-3-10-30-100 mg/l
34,30 €
34,30 €
7305.1303Kobalt Co 2+Možnosť použiť Q.Relax0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l
31,50 €
31,50 €
7305.1318Kyanidy CN-Možnosť použiť Q.Relax0-1-3-10-30 mg/l
53,20 €
53,20 €
7305.1314Kyselina askorbovááno0-50-100-200-300-500-1000-2000 mg/l
29,40 €
29,40 €
7305.1304Meď Cu 2+Možnosť použiť Q.Relax0-10-30-100-300 mg/l
22,30 €
22,30 €
7305.1325Molybdén Mo 6+Možnosť použiť Q.Relax0-5-20-50-100-250 mg/l
59,80 €
59,80 €
7305.1305Nikel Ni 2+Možnosť použiť Q.Relax0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l
26,60 €
26,60 €
7305.1312Peroxid 100 H2O2áno0-1-3-10-100 mg/l
25,70 €
25,70 €
7305.1319Peroxid 25 H2O2áno0-0,5-2-5-10-25 mg/l
25,70 €
25,70 €
7305.1329Sírany SO4 2-Možnosť použiť Q.Relax0-400-800-1200-1600 mg/l
28,20 €
28,20 €
7305.1306Siričitany SO3 2-áno0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l
26,60 €
26,60 €
7305.1323Uhličitanová tvrdosťMožnosť použiť Q.Relax0-3-6-10-15-20 °d
26,70 €
26,70 €
7305.1324Vápnik Ca 2+Možnosť použiť Q.Relax0-10-25-50-100 mg/l
54,20 €
54,20 €
7305.1310Zinok Zn 2+Možnosť použiť Q.Relax0-2-5-10-25-50-100 mg/l
40,30 €
40,30 €
7305.1340Kyselina peroctovááno5-50 mg/l H2O2
32,00 €
32,00 €
7305.1308Železo 100 Fe 2+/3+Možnosť použiť Q.Relax0-2-5-10-25-50-100 mg/l
22,80 €
22,80 €
7305.1335EDTAMožnosť použiť Q.Relax0-100-200-300-4000 mg/l
26,50 €
26,50 €
7305.1336LubricheckMožnosť použiť Q.Relax0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH
30,90 €
30,90 €
7305.1334Arzén 10 As 3+/5+Možnosť použiť Q.Relax0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 mg/l
72,30 €
72,30 €
7305.1348Kyselina peroctovááno50-500 mg/l H2O2
32,00 €
32,00 €
7305.1347pHáno6.0 - 10.0
12,80 €
12,80 €
7305.1350Glukózaáno50 - 2000
26,50 €
26,50 €