Rýchlospojky hadíc s ventilmi

Rýchlospojky hadíc s ventilmi

Jeden alebo obidva diely rýchlospojky môžu mať ventil, ktorý koniec hadice uzavrie skôr, ako dôjde k rozpojeniu. Tak nemôže z rozpojenej hadice nič unikať ani keď je vnútri tlak. Práca s tlakovými spojkami je rýchla a veľmi efektívna. To platí najmä v prípadoch, keď vnútri hadice nie je obyčajná voda, ale iná látka, ktorej únik by mal za následok stratu drahého materiálu, alebo nepríjemný dopad na čistotu pracoviska.

Rýchlospojky sa skladajú vždy z dvoch dielov – zástrčky a zásuvky. Tie, ktoré tu ponúkame sú konštruované tak, že určité skupiny zástrčiek je možné kombinovať s určitou skupinou zásuviek a tým sa zároveň dosiahne redukcia priemeru hadíc. Ako funkčnú zostavu je teda nutné objednávať vždy najmenej jednu zástrčku a jednu zásuvku toho istého radu.

Rýchlospojky RectuPom 21. Zástrčka i zásuvka sú v ergonomickom tvare, materiál tela je POM (polyoxymethylen), pružiny ventilov sú oceľové, tesnenie je z nitrilkaučuku. S ohľadom na uvedené materiálové zloženie tieto rýchlospojky odolávajú bežným neagresívnym látkam ako sú voda a slabé roztoky solí, organické látky s nepolárnym charakterom ako benzíny, silikónové oleje.

Rýchlospojky RectuChem 21. V tomto prípade je materiálom tela spojky PVDF (polyvinyldifluorid), tesnenie je tiež z fluorovaného kopolyméru (Viton). Pružina ventilu je z nerezovej ocele. Tieto spojky môžu prísť do styku i s agresívnymi látkami, ktoré ale nenarušujú fluorované plasty alebo nerezovú oceľ.

Rýchlospojky RectuPom 48. Konštrukcia a použité materiály sú rovnaké ako u radu RectuPom 21, diely sú len robustnejšie, určené pre hadice väčších priemerov. Preto diely radu 48 nie je možné kombinovať s dielami radu 21.

Rýchlospojky RectuChem 48. Konštrukcia je rovnaká ako pri rade RectuChem 21 z PVDF, tesnenie z Vitonu, pružina z nerezu. Variantom tohto radu sú rýchlospojky RectuChem Plus, pri ktorých je aj pružina ventilu zo špeciálneho plastu. Do styku s látkou v hadici teda neprichádza žiadny kov. Preto je možné tieto spojky použiť pre najnáročnejšie aplikácie s agresívnymi látkami. V spojke je navyše O krúžok, ktorý zabraňuje prípadnému vystreknutiu média pri spojovaní a rozpojovaní. Vďaka farebnému kódovaniu nehrozí nebezpečenstvo zámeny.