Poloprevádzkové odparky

Laborota 20 control automatic
Laborota 20 control automatic Jedná sa o zvláštny prípad odparky. Parametre má zhodné s príslušnými modelmi Economy alebo Safety, ale je upravená na nepretržitú prevádzku. Úprava spočíva najviac: - v doplnení aparatúry o regulačný systém, ktorý   viac...
Laborota 20 control - sady skla
Laborota 20 control - sady skla Sada skla R Štandardná sada skla s jedným chladičom pre destiláciu so spätným tokom. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l. Sada skla RC Je identická so sadou R, ale obsahuje celkom dve   viac...
Laborota 20 control
Laborota 20 control Pod názvom Laborota 20 ponúka výrobca rad odpariek, ktoré pracujú s odparovacou bankou s objemom 10 l alebo 20 l a môžu byť vybavené až šiestimi druhmi sád skla. Základné modely série Compact sa vyznačujú   viac...