Binder

Laboratórne sušiarne, inkubátory nechladené i chladené, vákuové sušiarne, testovacie komory a ďalšie prístroje značky Binder majú pre svoju kvalitu výbornú povesť. Je tomu tak pre patentovaný systém vyhrievania ATP-Line (systém predhrievanej komory zabezpečuje rovnomerné rozloženie teplôt vnútri komory. Ohrevné elementy nie sú v priamom styku s vnútorným plášťom komory, ale prdohrievajú vzduch, ktorý štrbinami po bokoch rovnomerne prestupuje do komory.) a ďalej pre dobré regulátory teploty. Rozloženie teploty v komore (priestorová teplotná odchýlka) sa testuje tak. že sa v 27 bodoch porovnáva nameraná teplota s teplotou požadovanou. V tabuľkách uvedených k jednotlivým modelovým radám je potom napr. údaj, že priestorová odchýlka pri 150°C nebude väčšia než 153.2°C ani menšia ako 146.8°C, ale súčasne priemer všetkých odchýlok (časová odchýlka) nebude väčší ako ±0.3°C, čo vo výsledku znamená veľmi presnú reguláciu teploty v komore. Všeobecne platí, že kvôli správnej funkcii by prístroje mali mať na stranách a vzadu odstup najmenej 10 cm od nábytku či stien.

Vákuové sušiarne VD a VDL
Vákuové sušiarne VD a VDL Vákuové sušiarne Binder VD a VDLPatentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z  vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a  homogénne rozloženie   viac...
Testovacie komory MKF
Testovacie komory MKF Testovacie komory Binder MKF (verzia E3, E3.1)Ide o rad presných komôr, určených pre testy elektronických dielov, dielov pre automobilový priemysel, korózne testy, starnutie dielov z plastov a   viac...
Testovacie komory MK a MKT
Testovacie komory MK a MKT Testovacie komory Binder MK a MKTRovnako ako komory série M sú určené pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách a to od -40°C do +180°C pri   viac...
Testovacie komory M
Testovacie komory M Testovacie komory Binder MSú to prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa preto malými priestorovými a časovými   viac...
Testovacie komory KMF
Testovacie komory KMF Testovacie komory Binder KMF (verzia E5.2)Prístroj pre stabilitné testy materiálov a výrobkov pri dlhodobo presne udržiavaných teplotných a vlhkostných podmienkach. Využitie nájde napríklad pri   viac...
Sušiarne FP
Sušiarne FP Sušiarne Binder FPRad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom. Rozsah temperovania je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné   viac...
Sušiarne FED
Sušiarne FED Sušiarne Binder FEDKomfortné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou   viac...
Sušiarne FD
Sušiarne FD Sušiarne Binder FDZákladné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou   viac...
Sušiarne ED
Sušiarne ED Sušiarne Binder EDZákladné modely sušiarní bez nútenej cirkulácie vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od + 5°C nad teplotou okolia do + 300°C, má tiež integrovaný   viac...
Sušiareň E28 ekonomická
Sušiareň E28 ekonomická Ekonomická sušiareň Binder E28Typ malej sušiarne s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Teplota sa nastavuje v rozpätí od 60 do 230°C otočným spínačom analógového regulátora, údaj o skutočnej teplote vo   viac...
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický Mikrobiologický inkubátor Binder B28Ekonomický model malého inkubátora s najnutnejšou výbavou, s prirodzeným prúdením vzduchu v  komore. Vnútorné dvere sú sklenené. Teplota sa nastavuje v   viac...
Mikrobiologické inkubátory KB chladené
Mikrobiologické inkubátory KB chladené Mikrobiologické inkubátory chladené Binder KB (verzia E3.1, E5.1)Konštrukcia komory ATP-Line je tu kombinovaná s výkonným chladením - patentovaným systémom DCT, ktorý zaisťuje rýchle   viac...
Mikrobiologické inkubátory BD a BF
Mikrobiologické inkubátory BD a BF Mikrobiologické inkubátory Binder BD a BFUniverzálne modely inkubátorov, typ BD bez nútenej cirkulácie, typ BF je ventilovaný s možnosťou nastavenia výkonu ventilátora. V ich konštrukcii je   viac...
Klimatizačné komory KBWF
Klimatizačné komory KBWF Klimatizačné komory Binder KBWF (verzia E5.2)Podobne ako komory KBW sú určené pre najrôznejšie biologické testy a kultivácie. Naviac sú vybavené nastavením vlhkosti v rozsahu od 10 do 80%.   viac...
Klimatizačné komory KBW
Klimatizačné komory KBW Klimatizačné komory Binder KBW (verzia E5.1)Do série chladených inkubátorov patria aj odvodené modely KBW, ktorých konštrukcia aj vybavenie elektronikou je prakticky zhodné s prístrojmi radu   viac...
Klimatizačné komory KBF
Klimatizačné komory KBF Klimatizačné komory Binder KBF (verzia E5.2)Presná klimatizačná komora s reguláciou teploty v rozsahu od 0 do 70°C a s reguláciou vlhkosti od 10 do 80%. Multifunkčný MSC regulátor umožňuje   viac...
CO2 inkubátory
CO2 inkubátory CO2-Inkubátory Binder CB a CModely CB sú určené pre najvyššie nároky pri kultiváciách. Systém predhrievanej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie   viac...
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL Bezpečnostné sušiarne Binder FDL 115 a MDL 115Po stránke regulácie teploty ide opäť o plne vybavené modely s multifunkčným regulátorom, ktorý pri modeli FDL 115 umožňuje temperovanie s   viac...