Eppendorf Multipette Stream

Eppendorf Multipette Stream

Sú to elektronické dispenzory určené najmä pre opakované plnenie mikroskúmaviek, PCR-skúmaviek, mikrotitračných doštičiek, DeepWell-doštičiek, ale i pre prácu s väčšími objemami kvapalín až do 50 ml. Práca s nimi je elegantná, presná a to i s kvapalinami  s vyššou viskozitou, alebo s kvapalinami s vyššou tenziou pár, ako napr. s acetónom.
Na rozdiel od krokového mechanizmu posunu piesta pri Multipette plus je pri nových modeloch posun piesta riešený pomocou motorčekom ovládanej mikrometrickej skrutky. Piest sa teda môže pohybovať plynulo, nie po krokoch, a tým je daný oveľa širší rozsah objemov, ktoré je možné voliť. Rovnako ako pri Multipette plus sa používajú nástavce Combitips plus (v  sterilnom vyhotovení Combitips Biopur), ktorých veľkosti dokážu elektronické dispenzory rozpoznávať. Dispenzory Multipette Stream a Xstream majú tiež odhadzovanie nástavcov stlačením tlačidla! To je pri pomôckach tejto kategórie funkcia neobvyklá a pritom praktická najmä tam, kde je potrebné chrániť sa pred kontamináciou pipetovanými látkami. Aké rozsahy objemov je možné s jednotlivými druhmi nástavcov voliť a s akou presnosťou je možné pipetovať, ukazuje tabuľka, v ktorej sú výsledky testu výrobcu, v ktorom bola štatisticky hodnotená nepresnosť (odchýlka od nastavenej hodnoty) a nesprávnosť (systematická chyba, variačný koeficient) nastavenej hodnoty objemu v porovnaní so skutočným stavom zisteným meraním.

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
4060.5002Dávkovač Multipette streamvr. sieťového adaptéra
615,00 €
738,00 €
4060.5003Dávkovač Multipette Xstreamvr. sieťového adaptéra
785,00 €
942,00 €
4060.5004Odkladací / nabíjací stojanpre jeden dispenzér
155,00 €
186,00 €