Rotavapor - sady skla

Rotavapor - sady skla
Rotačné odparky Büchi Rotavapor Ľahko sa ovládajú, aj keď ovládací panel je umiestnený nad kúpeľom, kde môžu pôsobiť pary z náplne kúpeľa. Voliť je možné uhol ponoru i hĺbku ponoru destilačnej banky. Pozostávajú z týchto častí: Mechanická časť: Robustný stojan s pohonom. Odparky RII majú manuálny mechanizmus zdvíhania a spúšťania banky, odparky R210 a R215 zdvíhajú a spúšťajú banku pomocou motora. Otáčky odparovacej banky sa môžu voliť od 20 do 80 min-1. Kúpeľ: Štandardne sa odparky dodávajú s univerzálnym kúpeľom, pre banky s objemom 50 až 4000 ml. Ohrev je nepriamy – ohrevné telesá nie sú v priamom dotyku s náplňou kúpeľa. Kúpeľ pri ekonomickom modeli RII nemá spätnú kontrolu teploty náplne, kúpele modelov R210 a R215 majú displej so zobrazením skutočnej teploty náplne. Všetky kúpele majú dvojitý plášť a úchytky pre bezpečnú manipuláciu. Pre prácu s veľkou odparovacou bankou 4000 ml môžu byť odparky R210 a R215 dodané s väčším kúpeľom B495. Sada skla: K dispozícii je sedem sád skla, z nich najpoužívanejšie sú: Sada A – diagonálny chladič pre jednoduché operácie Sada V – vertikálny chladič pre násobné destilácie, s možnosťou vloženia senzora pre meranie teploty pár. Súčasťou sady sú aj destilačná a zberná banka, na požiadanie môžu byť sklenené diely sady potiahnuté vrstvou plastu pre zníženie následkov prípadnej implózie.