Termograf TESTO 174T

TESTO 174

Najjednoduchšie prístroje so vstavanými sondami. Testo 174T je jednokanálový záznamník teploty, prístroj testo 174H je dvojkanálový záznamník pre teplotu a vlhkosť, obidva prístroje majú interné senzory a nie je možné pripojenie ďalších sond. Sú vybavené veľkým displejom, zobrazujúcim aktuálne hodnoty, MIN a MAX namerané údaje, nastavené hraničné hodnoty a predpokladanú zostávajúcu životnosť batérie. Prenos nameraných dát prebieha cez USB rozhranie pomocou špeciálneho kábla a interface (súčasť dodávky prístroja), software ComSoft Basic 5 je voľne na stiahnutie z webu výrobcu. Prístroje majú krytie IP65, je možné ich teda prevádzkovať aj v pomerne náročných podmienkach.

Poznámka
len prístroj
Predajná cena63,12 €
Suma DPH10,52 €