Byreta s postranným skleneným kohútom

Byreta s postranným skleneným kohútom

Trieda presnosti A (typ 1571/A)

Trieda prenosti A so Schellbachovým pruhom pre lepšie odčítanie menisku (typ 1571/AS)

Trieda prenosti K (ide o metrologicky overené pipety triedy A, pipeta je označená metrologickou značkou, typ 1571/A)