Hadica VITON

Hadica VITON

Čierny fluorovaný kopolymér s teplotnou odolnosťou -10 až 200°C a s výnimočne dobrou chemickou odolnosťou voči aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, olejom, silným kyselinám, oxidačným činidlám a chlórovaným rozpúšťadlám. Neprepúšťa plyny a pary.

Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku. Odber hadíc je možný po jednotlivých metroch.

Priemer vnút./vonk.
10/14 mm
Počet m v balení
25
Predajná cena41,88 €
Suma DPH6,98 €