Testovacia komora MKF 720

Testovacie komory MKF

Testovacie komory Binder MKF (verzia E3, E3.1)
Ide o rad presných komôr, určených pre testy elektronických dielov, dielov pre automobilový priemysel, korózne testy, starnutie dielov z plastov a ďalšie testy podľa najrôznejších noriem. Teplotu je možné voliť od -40 do +180°C s mimoriadne malou odchýlkou. Nastaviť možno komplikovanú teplotnú krivku a jej cyklické opakovanie pre simulácie klimatických podmienok. Vlhkosť sa ovláda v rozmedzí od 10 do 98%. Všetky funkcie je možné pomocou Ethernetu ovládať, alebo len dokumentovať pomocou PC. Cirkuláciu atmosféry v komore zabezpečuje výkonný ventilátor, ktorého otáčky je možné regulovať, prípadne ho úplne vypnúť. Chladiaci agregát je výkonný, hermeticky izolovaný. Testy je možné sledovať vyhrievaným oknom, komora je vnútri osvetlená. Pre prípadné meranie externými čidlami má komora MKF 115 a 240 priechodku 50 mm na ľavej strane, komora MKF 720 má priechodky 80 mm na oboch stranách.

Objem
734 l (E3.1)
Predajná cena48296,40 €
Suma DPH8049,40 €