Vákuová sušiareň VD 115

Vákuové sušiarne VD a VDL

Vákuové sušiarne Binder VD a VDL
Patentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z  vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a  homogénne rozloženie teploty v komore. Riešenie predohrievanej komory zaisťuje rovnomerný prenos tepla na rošty a eliminuje možnosť tvorby kondenzátov. Jemný zavzdušňovací ventil a  spôsob privedenia vzduchu alebo inertného plynu (Cross-Flow-Inertizace) do komory umožňuje dokonalú devakuáciu. Vnútorný priestor, potrubné rozvody a ventily sú konštruované z ušľachtilej ocele, v zadnej stene komory je prechodka pre prípadné zavedenie meracích čidiel dovnútra komory. Komora je utesnená, umožňuje dosiahnutie tlaku 0.01 mbar, tlak sa dá kontrolovať na analógovom manometri. V cene sušiarní nie je zdroj vákua. Dvere majú sklenenú výplň s pružným, bezpečnostným uložením.
Temperovať sa dá od +5°C nad teplotou okolia do +200°C, skutočnú teplotu vo vnútri komory môžeme kontrolovať na displeji. Voľbu ohrevného výkonu od 0 do 100 % v prípade potreby dosiahneme pomalším nábehom teploty. Vstavané rozhranie RS232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Pre tieto účely výrobca ponúka software ATP.COM, pomocou ktorého získané údaje môžeme archivovať, spracovávať a tlačiť protokoly GLP.
Rad vákuových sušiarní VD má vyhotovenie elektroinštalácie IP 20 a nedoporučuje sa pre prácu s prchavými, termolabilnými či inak nebezpečnými  látkami. K tomu sú určené vákuové sušiarne VDL, ktorých elektroinštalácia má krytie IP54 a sú navyše vybavené ďalšími bezpečnostnými prvkami. Tlaková poistka znemožní ohrev pri dosiahnutí bezpečnostného tlaku v komore nad 125 mbar. Všetky elektrické obvody sú uložené v  pretlakovom obale, ktorý znemožňuje prenikaniu výbušných zmesí pár do obvodov a  tým neumožní ich prípadné vzplanutie. Pri poklese tlaku v obale s elektrickými obvodmi dochádza k automatickému odpojeniu prístroja. Na prevádzku sušiarní VDL musí mať užívateľ k dispozícii zdroj tlakového vzduchu min. 3 bar a zdroj vákua max. 125 mbar. Skriňa na umiestnenie vákuovej jednotky, znázornená na prostrednom obrázku, sa objednáva zvlášť.

Objem
115 l
Predajná cena12154,80 €
Suma DPH2025,80 €