Inkubátor BD 53

Mikrobiologické inkubátory BD a BF

Mikrobiologické inkubátory Binder BD a BF
Univerzálne modely inkubátorov, typ BD bez nútenej cirkulácie, typ BF je ventilovaný s možnosťou nastavenia výkonu ventilátora. V ich konštrukcii je uplatnený systém ATP-Line s predhrievanou komorou. Komora je lepšie izolovaná, takže sa dosahuje priemerná časová odchýlka 0,1-0,2°C, čo je obzvlášť významné kvôli citlivosti kultúr na optimálnu inkubačnú teplotu. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od + 5°C nad teplotou okolia do +99,9°C s krokom nastavenia teploty po 0,1°C, má tiež integrovaný časovač pre vypínanie v intervale od 0 do 99.59 hodín, alebo trvalú prevádzku. Všetky modely sú vybavené sériovým rozhraním RS422. Komora je nerezová s možnosťou ľahkej údržby. Vnútorné dvere sú sklenené.

 

Objem
53 l