Bandelin SONOREX DIGITAL

Bandelin SONOREX DIGITAL
Hlavným rozdielom v porovnaní s modelmi radu Sonorex Super je možnosť v desiatich stupňoch nastaviť intenzitu ultrazvukového poľa a tým zaistiť reprodukovateľnosť prevádzky. Ďalej je možné nastaviť a na displeji kontrolovať teplotu kúpeľa a dobu chodu generátorov ultrazvuku (od 1 do 99 minút). Do pamäti je možné uložiť až 10 programov - napr. chod 10 minút so 100% výkonom, ďalších 30 minút s výkonom 50% a pod. Kúpele Sonorex Super digital je možné, napr. použiť namiesto obyčajného vodného kúpeľa na destiláciu pri konštantnej teplote, pričom pôsobenie ultrazvukového poľa je možné využiť na rýchle odplynenie destilovaného roztoku, teda na rovnomernú, rýchlu destiláciu so znížením rizika prudkého vzkypenia kvapaliny. Všetky kúpele sú vybavené kohútom na vypúšťanie obsahu (okrem modelu DK102P). Ceny sú za samotný kúpeľ, bez veka či ďalšieho príslušenstva.