Oxisondy a príslušenstvo WTW

Oxisondy a príslušenstvo WTW

Príslušenstvo WTW
CellOx 325 je základnou univerzálnou sondou pre meranie rozpusteného kyslíka vreckovými a stolnými oximetrami WTW. Ide o membránovú galvanickú sondu s dvomi integrovanými teplotnými snímačmi pre automatickú IMT kompenzáciu. Sonda CellOx nevykazuje žiadny nulový prúd, takže umožňuje vykonávať kalibráciu skutočne komfortným a pritom vysoko presným spôsobom. Sonda nepotrebuje predbežnú polarizáciu, takže je okamžite po zapnutí prístroja pripravená na meranie. Je vodotesná (IP 68 - 2 bary), štandardne dodávaná s káblom 1.5 m a kalibračnou nádobkou OxiCal SL. Doporučeným príslušenstvom pre meranie v kyslíkových fľašiach je magnetický miešací nástavec RZ 300. Na prianie je možné dodať s káblom dlhým 3, 6, 10, 15 alebo 20 metrov.
DurOx 325-3  je nový model obdobného typu a s rovnakými výhodami ako CellOx 325 (bez nulového prúdu, okamžite pripravená k meraniu, IMT teplotná kompenzácia). Je určená pre monitoring v teréne a vodných nádržiach pomocou prenosných prístrojov Oxi 3xxi, preto je štandardne vybavená ochranným košom SK-D a 3 m dlhým káblom, v štandardom príslušenstve je i kalibračná nádobka OxiCal-D. DurOx sa nehodí pre meranie v kyslíkových fľašiach, pre túto aplikáciu sa používa CellOx a StirrOx.
SirrOx G je oximetrická sonda pre prístroje WTW InoLab, špeciálne určená pre meranie koncentrácie kyslíka v laboratórnych podmienkach, najmä v kyslíkových fľašiach. Je vybavená vlastným miešacím zariadením, ktoré zaručuje konštantné prúdenie kvapaliny a s tým spojenú vysokú reprodukovateľnosť merania. Obdobná konštrukcia elektród a membrány ako pri CellOx prináša i všetky jej výhody.
V cene sondy je vždy zahrnutý 1 ks súpravy pre regeneráciu a údržbu.

Sondy starších typov WTW (EO 96, EO 196, TriOxmatic) a príslušenstvo k nim je možné ešte dodať, ponuku spracujeme na požiadanie. Stále ešte často dodávané sú:
ELY/N – náhradný elektrolyt pre staršie typy sond
RL-AG/Oxi – čistiaci roztok pre staršie typy sond
ZBK 90/190 – súprava údržbových prostr. pre staršie typy sond