Laborota 20 Compact

Laborota 20 control

Pod názvom Laborota 20 ponúka výrobca rad odpariek, ktoré pracujú s odparovacou bankou s objemom 10 l alebo 20 l a môžu byť vybavené až šiestimi druhmi sád skla. Základné modely série Compact sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:
Mechanická časť:
Motor, ovládací panel, kúpeľ, ukotvenie sklenených dielov, všetko je zabudované do pevného, stabilného stojana, ku ktorému je možné objednať kolieska. Spúšťanie odparovacej banky do kúpeľa je motorové. Uchytenie odparovacej banky je jednoduché a napriek veľkosti banky zvládne výmenu odparovacej banky aj jedna osoba. Kúpeľ môže byť vodný či olejový, ohrev kúpeľa sa automaticky vypne, keď objem vody klesne pod istú úroveň, alebo keď dôjde k prehriatiu kúpeľa. Doplňovanie kúpeľa vodou je automatické. Zberné banky sú prenášané a k sklenenej aparatúre pripájané v kazetách, čím je zaručená vysoká ochrana proti rozbitiu pri manipulácii. Sú tiež vybavené spodným výpustom, takže ich obsah sa dá bez zbytočnej manipulácie s obalmi prepúšťať do iných nádob.
Ovládací panel:
Na displejoch je možné sledovať teplotu kúpeľa, rýchlosť otáčania odparovacej banky, teplotu a tlak pár a prípadne teplotu chladiaceho média. Uvedené parametre je možné nezávisle programovať a tak zabezpečovať automatický režim destilácie. Časový spínač umožňuje vypnutie ohrevu v nastavenom čase, ale plní aj funkciu bezpečnostnú, pretože znemožňuje uviesť zariadenie do chodu v inú ako stanovenú dobu. Integrovaný regulátor vákua umožňuje nielen kontrolovať tlak v aparatúre, ale aj ovládať zdroj vákua, takže je možné automaticky viesť destiláciu za konštantného tlaku. Podobne sa dá zvoliť automatický režim destilácie za konštantnej teploty, keď regulačným parametrom je teplota pár destilovanej látky. Regulačný systém je vybavený výstupom RS232.

Technické údaje
VARNÁ BANKA
Rozsah otáčok banky: 6 až 160 min-1
Odčítanie otáčok banky: digitálne
Ovládanie zdvihu: motorom
Rozsah zdvihu: 200 mm

KÚPEĽ
Teplota kúpeľa vodného: 20 až 100 °C
Teplota kúpeľa olejového: 20 až 180 °C
Zobrazenie teploty: digitálne
Citlivosť regulácie teploty: ±1 °C
Priemer kúpeľa: 400 mm
Objem kúpeľa: 22 l
Výkon ohrevu: 4000 W
Výkon odparovania vody: cca 3,4 l za hodinu

OSTATNÉ ÚDAJE
Napájanie: 400 V
Príkon: 4500 W
Krytie: IP 20
Hmotnosť: cca 120 kg
Rozmery (š/hl/v): 1000 x 700 x 1580 mm

Modely série Safety (S) majú identické parametre, vyznačujú sa však vyšším bezpečnostným štandardom. Zatiaľ čo pri modeloch Compact sú destilačná banka, zberná banka a chladiaci systém odkryté, pri modeloch Safety sú všetky tieto časti zakryté bezpečnostným sklom ako ochrana obsluhy proti implózii. Modely lacnejšieho radu Laborota 20 eco Vám ponúkneme na požiadavku.

Sady skla

Sada skla R
Štandardná sada skla s jedným chladičom pre destiláciu so spätným tokom. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l.
Sada skla RC
Je identická so sadou R, ale obsahuje celkom dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať.
Sada skla A
Pozostáva z expanznej nádoby na predchladenie a zamedzenie prieniku destilovanej zmesi (pri spenení) do destilátu a zostupného chladiča pre dochladenie a kondenzáciu pár. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l.
Sada skla AC
Je zhodná so sadou A, ale obsahuje dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať.
Sada skla A2
Pozostáva z expanznej nádoby, jedného zostupného a vzostupného chladiča. Doporučuje sa pre prácu s nízkovriacimi látkami, kde sa dosiahne maximálny výťažok. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l.
Sada skla A2C
Je identická ako sada A2, ale obsahuje celkom dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať.

Pre odparky Laborota 20 je možné využiť systém Distimatic pre automatizáciu procesu a dlhodobé odparovanie.

Laborota 20 control automatic
Jedná sa o zvláštny prípad odparky. Parametre má zhodné s príslušnými modelmi Compact alebo Safety, ale je upravená na nepretržitú prevádzku.
Úprava spočíva najviac:
- v doplnení aparatúry o regulačný systém, ktorý je určený na reguláciu všetkých prvkov automatizácie procesu nepretržitej destilácie
- vo vybavení odparovacej banky váhovým senzorom a prívodom spracovaného produktu. Ten kontroluje obsah banky a dáva informácie regulačnému systému, aby doplnil obsah odparovacej banky
- vo vybavení chemicky odolnou membránovou vývevou ako zdrojom vákua a súčasne na odvádzanie kondenzátu a príslušnými rozvodmi vákua
- v automatizovanom doplňovaní kúpeľa vodou.
Jedná sa o komplexné riešenie dodávky zariadenia pre nepretržitú destiláciu. Upravená poloprevádzková odparka Laborota 20 automatic je v tomto zmysle zaujímavou alternatívou k väčším odparkám. Ponuku spracujeme na základe Vašej požiadavky.

Poznámka
olej.kúpeľ, sada skla R