Laborota 20 control automatic

Laborota 20 control automatic

Jedná sa o zvláštny prípad odparky. Parametre má zhodné s príslušnými modelmi Economy alebo Safety, ale je upravená na nepretržitú prevádzku. Úprava spočíva najviac: - v doplnení aparatúry o regulačný systém, ktorý je určený na reguláciu všetkých prvkov automatizácie procesu nepretržitej destilácie - vo vybavení odparovacej banky váhovým senzorom a prívodom spracovaného produktu. Ten kontroluje obsah banky a dáva informácie regulačnému systému, aby doplnil obsah odparovacej banky - vo vybavení chemicky odolnou membránovou vývevou ako zdrojom vákua a súčasne na odvádzanie kondenzátu a príslušnými rozvodmi vákua - v automatizovanom doplňovaní kúpeľa vodou. Jedná sa o komplexné riešenie dodávky zariadenia pre nepretržitú destiláciu. Upravená poloprevádzková odparka Laborota 20 control automatic je v tomto zmysle zaujímavou alternatívou k väčším odparkám. Ponuku spracujeme na základe Vašej požiadavky.