Sada kanistrov 20 l, pre S3

Aparatúra Behr S3

Aparatúry Behr pre destiláciu s vodnou parou Ide o prípravu vzoriek (mineralizáciu) na stanovenie dusíka. Ich použitím sa skracuje doba prípravy na 2-3 minúty. Aparatúra je zakomponovaná do schránky s predným sklom, aby bolo možné proces pozorovať. Obsahuje reakčné nádoby a zásobníky reagencií, z ktorých sa látka presne a bezpečne dávkuje do reakčnej nádoby. Ponúkajú sa v troch variantoch s rôznou úrovňou komfortu ovládania a bezpečnosti prvkov ako pretlakový bezpečnostný ventil, kontrola objemu naplnenia reakčnej nádoby, ochrana proti nežiadúcemu prekročeniu teploty. Model S1 je najjednoduchší, model S3 najčastejšie dodávaná poloautomatická verzia, model S4, ktorého ponuku Vám pripravíme na požiadanie, je komfortná automatická aparatúra s automatickým dávkovaním NaOH, vody, prípadne H3BO3, vrátane odsávania destilačného zbytku s možnosťou ukladať do pamäti až 99 programov destilácie. Cena sa rozumie za kompletný prístroj, ale bez reakčných nádobiek SR3i, ktoré sú považované za spotrebný materiál a objednávajú sa zvlášť. Vhodným doplnkom týchto aparatúr je súprava Behrosog na pranie odsávaných splodín rozkladu. Behr S3 Poloautomatický variant pre väčší počet spracovaných vzoriek. Prídavok NaOH a vody buď manuálne stlačením tlačidla alebo automaticky.

Poznámka
s plavákovým spínačom
Predajná cena490,08 €
Suma DPH81,68 €