Mineralizačná aparatúra Hach Digesdahl Digestion

Mineralizačná aparatúra Hach Digesdahl Digestion
Je určená na mineralizáciu odpadových vôd a kalov, rastlinného materiálu, potravín a pod. Pripravuje sa tak vzorka na stanovenie N podľa Kjehldahla, P, Ca, K, Fe, Cu, Mg, Mn, Pb, Cd, Cr.Vzorky môžu byť kvapalné (cca 50 ml) alebo pevné (cca 0.5 g sušiny). Mineralizácia sa vykonáva kyselinou sírovou a peroxidom vodíka pri teplote 100 až 440°C. Aparatúra pozostáva z regulátora, ohrevného telesa, banky, kolóny, kapilárneho lievika na presné dávkovanie peroxidu a ochranného krytu. Dodávka zahrňuje kompletný prístroj s náhradnou mineralizačnou bankou 100 ml. K dodávke je vhodné objednať primárny štandard N a prípadne bezpečnostný štít.