TitroLine KF

TitroLine KF
Titrátor je určený pre množstvo analýz obsahu vody, napr. vo farmaceutických produktoch, v rozpúšťadlách, v potravinách a pod. Zostava obsahuje vlastný titrátor s 20 ml byretou, titračný stojan s magnetickým miešadlom a čerpadlom, uzatvorenú titračnú nádobku TZ 1770, nádoby na reagencie, dvojitú platinovú mikroelektródu a štartovaciu súpravu (6 striekačiek s ihlami, molekulové sito a 3 ampulky so štandardom). Byreta je z borosilikátového skla s ventilmi z PTFE. Presnosť dávkovania je 0.15 %. Displej je podsvietený a prehľadný. Jednotlivé titračné parametre sú prednastavené výrobcom, ale existuje možnosť nastavenia vlastných hodnôt. Pri veľkom obsahu vody vo vzorke možno nastaviť predtitráciu, ktorá samotnú titračnú analýzu urýchli. Výsledok titrácie možno odpočítať na displeji v %, ppm, mg/l a v ml. Možno tlačiť aj GLP protokol. Titrátor má dve rozhrania RS232 pre pripojenie tlačiarne, váh alebo PC. Na prenos aktuálne meraných hodnôt a výsledku na PC je možné využiť software KF-Soft 1.0.