Byreta priama so sklen. kohútom tr.A

Byreta s priamym skleneným kohútom

Byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom.

Trieda presnosti B (typ 1567/B)

Trieda presnosti A (typ 1567/A)

Trieda presnosti A so Schellbachovým pruhom (typ 1567/AS)

Trieda prenosti K (ide o metrologicky overené pipety triedy A, pipeta je označená metrologickou značkou, typ 1567/A)

Trieda presnosti B z hnedého borosilikátového skla, Brand.

delenie ml
0.05
Objem
10 ml
Predajná cena20,28 €
Suma DPH3,38 €