Teplotné regulátory

Tieto prístroje slúžia na meranie teploty pomocou vhodného teplotného čidla a na citlivé riadenie ohrevného výkonu elektrických varičov. Vyznačujú sa jednoduchou obsluhou, dobrou hodnotou teplotnej konštanty. Sú vybavené konektormi pre pripojenie pracovného teplotného čidla, bezpečnostného (zaisťovacieho) teplotného čidla, zásuvkou pre pripojenie spotrebiča (variča), rozhraním RS232, varovnými funkciami. Čidlá sa objednávajú zvlášť.
LC 4
LC 4 Má dva LED displeje. Jeden slúži spolu s klávesnicou pre zadávanie požadovanej teploty temperovania a pre zadávanie bezpečnostných hodnôt teploty. Na druhom displeji sa odčíta skutočná teplota temperovania. Technické   viac...
LC 6
LC 6 Na LED displeji sa sleduje skutočná teplota temperovania a zadávajú a kontrolujú sa bezpečnostné hodnoty teploty. Na interaktívnom podsvietenom LCD displeji sa zadáva teplotná krivka, ktorá môže mať až 60 krokov.   viac...