Odber pevných látok

Ponuka vzorkovačov pevných látok je orientovaná na najčastejšie aplikácie, t.j. kontrolu práškových (sypkých) produktov odoberaných z vriec, žochov či kontajnerov. Pre iné druhy odberových pomôcok vypracujeme ponuku na základe požiadavky.

Žliabkový delič RT
Žliabkový delič RT Delený materiál sa rozprestrie na misku a preklopí sa do deliacej hlavy. Tam sa ručným natriasaním presýpa do dvoch misiek, takže sa rozdelí na dva diely. Postup je možné opakovať, pokiaľ sa nezíska vhodné množstvo   viac...
Nôž dutý QualiRod
Nôž dutý QualiRod Duté nože slúžia na vykrajovanie sond do materiálov typu syra, pasty, tuku. Sú z nerezu a dodávajú sa v dvojakom vyhotovení: kónickom alebo valcovitom.Kónický nôž má ostrú čepeľ s dĺžkou 12 cm, pevnú rukoväť,   viac...
Nôž vpichový QuickPicker
Nôž vpichový QuickPicker Je určený pre odber práškových vzoriek alebo granulátov z perforovateľných obalov (vriec). Nôž má ostrú špicu, ktorá ľahko prenikne akýmkoľvek bežným obalom. Dutina noža sa po vpichu zaplní vzorkou, ktorá sa nasmeruje   viac...
Nôž zónový
Nôž zónový Umožňuje odoberať sypké vzorky na niekoľkých miestach (zónach) súčasne. Pri odoberaní vzorky z viacerých miest je možné presvedčiť sa o homogenite odoberaného materiálu, resp. opätovným zmiešaním odobratej vzorky je   viac...
Nôž zónový Novartos
Nôž zónový Novartos Bol vyvinutý špeciálne pre odbery malých vzoriek farmaceutických chemikálií. Jedná sa opäť o trubicu, v ktorej sa pohybuje tyč so zbernými jamkami na vzorku. Všetko je z nerezu a dobre rozoberateľné. Štandardne sa   viac...
Vzorkovač PharmaPicker
Vzorkovač PharmaPicker Bol vyvinutý špeciálne pre odbery malých množstiev vzoriek vysoko účinných, drahých alebo aktívnych práškov. Je vyrobený z ušľachtilej elektrolyticky leštenej ocele, všetky časti je možné ľahko demontovať a čistiť.   viac...
Štítky Close-it
Štítky Close-it Veľmi vhodne dopĺňajú ponuku vpichových nožov na odber sypkých vzoriek z vriec či žochov. Po vykonanom odbere je samozrejme vhodné zakryť miesto vpichu, aby nedochádzalo ku stratám materiálu a ku znečisteniu, ale tiež   viac...
Vzorkovač PowderProof
Vzorkovač PowderProof Tam, kde sa často vzorkujú z vriec, žochov a rôznych nádob práškové látky či granuláty v množstvách rádovo stoviek gramov, je veľmi vhodné využitie vzorkovača PowderProof. V nerezovej trubici prispôsobenej pre vpich sa   viac...
Vzorkovač IceSampler
Vzorkovač IceSampler Je určený na odber vzoriek zo zmrazených materiálov. Vzorka sa odoberie tak, že otáčaním sa sonda zavŕta do materiálu a pritom sa súčasne vzorka dopraví do vzorkovacieho valca. Ten má priemer 38 mm, je oddeliteľný,   viac...
Vzorkovač na pigmenty
Vzorkovač na pigmenty Základom je nerezová pozdĺžne otvorená trubica s priemerom 28 mm. Po vpichnutí do odoberaného materiálu stačí otočiť, vybrať a odobrať vzorku. Je vhodný na pasty a pigmenty. viac...
Odberové zariadenie Silo
Odberové zariadenie Silo Je určené na odber vzoriek sypkých materiálov, napr. zrna obilnín z miest s obmedzeným prístupom, ako sú silá, kontajnery či cisternové vozy alebo vagóny, teda všade tam, kde je žiadúce odobrať vzorku nie z povrchu,   viac...
Odberové zariadenie SiloPicker
Odberové zariadenie SiloPicker Menší variant modelu Silo. Puzdro je opäť nerezové, upevnené na vodiacej tyči. Prevlečený krúžok pri vpichu zakryje bočné otvory, pri vyťahovaní ich uvolní, takže vzorka môže zaplniť vnútrajšok puzdra. Je možné teda   viac...
Odberové zariadenie GeoSampler
Odberové zariadenie GeoSampler Ide o robustné ručné vrtné zariadenie s vymeniteľnými vrtnými hlavami, určenými pre rôzne druhy zeminy. Úplná, funkčná zostava musí vždy obsahovať aspoň jednu z T-rukovätí, aspoň jednu z vodiacich tyčí, ktoré je možné   viac...