Bezpečnostné skrine

Kovové nábytkové či bezpečnostné skrine na skladovanie chemikálií, alebo skrine z PP na skladovanie agresívnych anorganických kyselín a zásad, sú často dopytovaným laboratórnym vybavením. Je to iste aj vďaka tomu, že tlak na rešpektovanie predpisov upravujúcich zaobchádzanie s nebezpečnými látkami stále rastie. Skladovanie je činnosť s cieľom materiál neskôr použiť, alebo ho odovzdať ďalším osobám. Udržiavanie príručného množstva látok je krátkodobá činnosť, pri ktorej má byť v dosahu len také množstvo látok, ktorých spotreba sa pri danej operácii očakáva. Z časového hľadiska má byť udržiavanie príručného množstva látok obmedzené len na dobu vykonávania operácie. V laboratóriu môžu byť horľavé látky len ako príručné množstvo! To znamená, že po ukončení operácie je potrebné ich z pracoviska odstrániť. Odstrániť ich možno do príslušného skladu, alebo ich je možné v určitom množstve uložiť do vhodnej bezpečnostnej skrine. Skrine na kyseliny a zásady alebo skrine na horľaviny sú rozmerné a ťažké. Je nutné, aby s touto informáciou užívateľ pracoval skôr, ako si skriňu objedná. Musí uvážiť, či podlahu v mieste inštalácie skrine môže zaťažiť, zanedbateľná nie je ani otázka sťahovania. Najmä pri ťažkých dvojdverových bezpečnostných skriniach na horľaviny platí, že i jeden či dva schody na trase sťahovania skrine na miesto inštalácie môžu znamenať problém a zvýšené náklady na organizáciu dodávky. Pri dodávke skríň preto podľa okolností účtujeme dopravné.