Spektrofotometre

Biochrom Libra S2
Biochrom Libra S2 Cenovo najdostupnejší prístroj, filtrový fotometer Libra S2, je navrhnutý pre použitie v školách, pre jednoduchšie fotometrické stanovenia a jeho modifikácia S2B s batériovým napájaním i pre použitie v teréne.   viac...
Biochrom Libra S4 a S6
Biochrom Libra S4 a S6 Tieto prístroje sa navzájom líšia len bohatosťou softvérového vybavenia. Vďaka diódovému poľu vo funkcii detektora sú všetky merania vrátane merania spektier veľmi rýchle a nepresiahnu dobu niekoľkých sekúnd. Do   viac...
Biochrom Libra S22
Biochrom Libra S22 Prístroj vybavený pulznou xenónovou lampou a referenčným detektorom. Tieto úpravy podstatne potláčajú vplyv rozptýleného svetla a zlepšujú stabilitu meraného signálu. Xenónová lampa pokrýva celý rozsah merania, takže   viac...
Biochrom Libra S50, S60
Biochrom Libra S50, S60 Nový rad UV-VIS spektrofotometrov, ktoré zostávajú verné tradičnej koncepcii robustných, spoľahlivých a jednoducho ovládateľných prístrojov. Pri vývoji prístrojov bola uplatnená najnovšia technológia a užívateľsky   viac...
Biochrom Libra S70, S80
Biochrom Libra S70, S80 Nový rad UV-VIS spektrofotometrov, ktoré zostávajú verné tradičnej koncepcii robustných, spoľahlivých a jednoducho ovládateľných prístrojov. Pri vývoji prístrojov bola uplatnená najnovšia technológia a užívateľsky   viac...
Biochrom - PC softvér pre prístroje Libra
Biochrom - PC softvér pre prístroje Libra Prístroje je možné riadiť aj prostredníctvom PC softvéru. Softvér Resolution je dodávaný v rôznych moduloch, podľa aplikačných požiadaviek konkrétnej užívateľskej skupiny. Ponúka familiárny vzhľad v štýle MS Office   viac...
WTW PhotoLab
WTW PhotoLab WTW photoLab 6100 je novým VIS spektrofotometrom v ponuke tohto renomovaného výrobcu, pod označením photoLab 6600 je k dispozícii jeho UV-VIS variant. Ako všetky fotometre WTW sú tieto prístroje plne vybavené   viac...