Membránové vývevy

Pri membránových vývevách nedochádza ku styku odčerpávaného prostredia s mechanickým ústrojenstvom vývevy, pretože sú od seba oddelené kmitajúcou membránou. Sú preto vhodné i pre odčerpávanie agresívnych látok, samozrejme za predpokladu, že membrána a ventily sú zhotovené z chemicky odolných materiálov, napr. z teflónu. Tieto vývevy sú potom použiteľné univerzálne.
Membránové vývevy majú rad výhod:
- pracujú bez oleja
- prvky konštrukcie, ktoré prichádzajú do styku s čerpaným médiom sú väčšinou pasívne, takže pri chode vývevy vzniká pomerne málo tepla, čo uľahčuje prípadnú kondenzáciu pár odsávaných látok na výstupe.