Meranie rýchlosti prúdenia

V obdobnom vyhotovení ako predchádzajúce prístroje sa dodávajú tiež prístroje na meranie rýchlosti prúdenia - anemometre. Vysoká citlivosť prístrojov vyplýva z ich konštrukcie, založenej na presnom meraní teplotných rozdielov. Prístroje merajú okrem rýchlosti prúdenia vzduchu aj teplotu prúdiaceho plynu.
TESTO 405-V1
TESTO 405-V1 Jednoduchý a vo svojej cenovej kategórii ojedinelý prístroj pre rýchlu kontrolu prúdenia vo vzduchotechnických zariadeniach a vo vetraných priestoroch. viac...
TESTO 417
TESTO 417 Kompaktný prístroj s citlivou integrovanou vrtuľovou anemometrickou sondou priemeru 100 mm a vstavaným NTC čidlom. Na osvetlenom displeji je možné odčítať rýchlosť prúdenia, teplotu a objemový tok. Zobraziť je možné   viac...
TESTO 425
TESTO 425 Anemometer s integrovanou presnou termickou sondou. Je možné ju vysunúť do vzdialenosti 890 mm. Merať je možné teplotu, prúdenie, zobrazovať aktuálne i minimálne a maximálne hodnoty. Je vybavený funkciou   viac...
TESTO 410-2
TESTO 410-2 Minivyhotovenie prístrojov pre najčastejšie kontrolované veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak a ďalšie. Prístroje sa vyznačujú vreckovými rozmermi pri zachovaní komfortu obsluhy a dostatočnej presnosti merania,    viac...