Rotačné viskozimetre

HAAKE Viscotester plus
HAAKE Viscotester plus HAAKE Viscotester plus je ručný batériový prístroj pre rýchlu rutinnú kontrolu viskozity kvapalín vo výrobnom procese i v laboratóriu. Pre kvapaliny s jednoduchým newtonovským správaním a za definovaných podmienok je   viac...