EBRO

Termografy EBRO
Termografy EBRO Záznamníky pre monitorovanie priebehu teplôt napríklad pri doprave alebo skladovaní materiálov a tovaru, podliehajúcich skazeniu pri nedodržaní podmienok prepravy. Záznam teploty odpovedá štandardom a požiadavkám GMP,   viac...
Termografy EBRO jednorazové
Termografy EBRO jednorazové Malé jednorazové záznamníky teploty, určené na sledovanie podmienok pri preprave tepelne citlivých produktov. Záznamníky možno naprogramovať pomocou voľne dostupného softvéru, po spustení záznamu už však nie je možné   viac...