Kovové

Rovnako ako pri prístrojoch sklenených platí aj pri týchto nerezových, že je potrebné už od začiatku prevádzky zabrániť usadzovaniu vápenatých solí (vodného kameňa) na vyhrievacích telesách a v chladiacom hade kondenzátora. Je to možné buď predúpravou vstupujúcej vody (fosfatizačný predfilter, iónomeniče) alebo pravidelným čistením zariadenia. Vrstva kameňa na ohrevnom telese totiž znižuje intenzitu prestupu tepla a tým aj celkovú rýchlosť destilácie. Usadeniny v chladiacich trubkach kondenzátora zasa znižujú prietok chladiacej vody a tým jej prehrievanie, čím sa urýchľuje vylučovanie ďalších nečistôt. Pokiaľ obsluha včas nezasiahne a trubky nevyčistí, môže dôjsť až k úplnému upchatiu chladiacej špirály. Destilačné prístroje GFL môžu byť postavené na stole alebo akejkoľvek inej rovnej podložke, ale s výhodou môžu byť aj zavesené na stene. K prevádzke potrebujú prívod a odpad chladiacej vody a zásuvku 220V. Kvalita výstupnej vody závisí na čistote vnútorného priestoru a na zložení výstupnej vody. Výrobca udáva ako typickú hodnotu výstupu vodivosť 2.3 µS/cm (t.j. 0.23 mS/m v jednotkách podľa platného liekopisu).
GFL 2001
GFL 2001 Destilačné prístroje kovové Prístroje bez zásobnej nádrže. Ide sa o bežné prístroje, schopné aj nepretržitej prevádzky. Kondenzát sa odvádza do pristavenej zbernej nádoby. Obsluha musí kontrolovať chod   viac...
GFL 200x
GFL 200x Destilačné prístroje kovové Prístroje so zásobnou nádržou. Tieto modely svojou konštrukciou zabezpečujú potrebnú kapacitu výroby destilovanej vody pri minimálnej spotrebe chladiacej vody a vysokom komforte   viac...
GFL na destilovanú a redestilovanú vodu
GFL na destilovanú a redestilovanú vodu Sklenené aparatúry GFL na destilovanú a redestilovanú vodu Modelový rad obsahuje 3 modely pre monodestiláciu a 2 modely pre dvojnásobnú destiláciu. Kvalita destilátu spĺňa požiadavky na   viac...