Titrátory

Titrátory nájdu využitie v každom laboratóriu, kde je potrebné stanovovať obsah látok vo vzorkách pomocou titrácie. Výhodou automatického titrátora je jednak úspora času, ktorý môžete venovať inej práci, pokiaľ ste boli doteraz zvyknutí rozhodovať o konci titrácie iba vizuálne na základe farebnej zmeny indikátora a tiež vyššej presnosti výsledku. Objektívne pracujúci prístroj s vhodnou elektródou zistí koniec titrácie s podstatne vyšším rozlíšením.
TitroLine alpha plus
TitroLine alpha plus Najdokonalejším prístrojom tohto radu je nový titrátor TitroLine alpha plus, ktorý sa od svojho predchodcu titrátora TitroLine alpha líši ľahko vymeniteľnou dávkovacou jednotkou vyrábanou v širšom sortimente veľkostí,   viac...
TitroLine alpha plus
TitroLine alpha plus Najdokonalejším prístrojom tohto radu je nový titrátor TitroLine alpha plus, ktorý sa od svojho predchodcu titrátora TitroLine alpha líši ľahko vymeniteľnou dávkovacou jednotkou vyrábanou v širšom sortimente veľkostí,   viac...
TitroLine alpha plus
Nie je nastavený žiaden obrázok Príslušenstvo pre zostavy TitroLine alpha plus viac...
TitroLine KF
TitroLine KF Titrátor je určený pre množstvo analýz obsahu vody, napr. vo farmaceutických produktoch, v rozpúšťadlách, v potravinách a pod. Zostava obsahuje vlastný titrátor s 20 ml byretou, titračný stojan s magnetickým miešadlom a   viac...
TitroLine easy
TitroLine easy Titrátor je vhodný pre vodné acidobázické alebo redoxné titrácie, s možnosťou titrovať do bodu ekvivalencie alebo do koncového bodu. Displej titrátora zobrazuje aktuálnu hodnotu pH alebo mV a spotrebu v ml. Po zadaní   viac...
Coulometer WTK
Coulometer WTK Stanovenie vody sa vykonáva podľa K. Fischera s coulometrickým generovaním titračného činidla – jódu. Coulometer WTK je automatický titrátor, určený pre rutinné analýzy. Je riadený mikroprocesorom a všetky jeho funkcie   viac...