Heidolph Systhesis

Je to modulárny systém, ktorého hlavnými časťami sú základný prístroj (trepačka s temperovaným mostíkom), nástavce pre reakčné nádobky pre syntézu v pevnej fáze, kvapalnej fáze, na odparovanie, a príslušenstvo. Systém ponúka bohaté možnosti pre pokusy so sériami vzoriek. Každý pokus je možno vizuálne kontrolovať, pretože nádobky sú priehľadné a nástavce možno pootočiť o 60°. Reakčné nádobky sú ukončené septom a uzáverom s odvodom, resp. prívodom vákua, inertného plynu a pod. Dajú sa ľahko vymeniť. Premiešavanie vzorky možno uľahčiť pomocou trepania celého nástavca. Pomocou elektronického regulátora sa dajú nastaviť kmity od 100 do 1000 min-1 s pevnou amplitúdou 3 mm. Mostík základného prístroja možno temperovať v rozsahu do 160 °C, ale tiež pomocou externého obehového kryostatu chladiť až do -80 °C. Mostík je rozdelený na štyri zóny, z ktorých má každá vlastnú reguláciu teploty. Následne možno robiť pokusy, pri ktorých sa séria reakcií vykonáva súčasne za gradientu teplôt. Ďalšou výbavou základného prístroja sú časové funkcie. Tie umožňujú programovanie teplotných zmien v závislosti na čase, ukončenie pokusu po požadovanej dobe.