COMET

Tieto záznamníky teploty a vlhkosti sa ponúkajú pre využitie pri preprave a skladovaní chladených a mrazených potravín a liečiv, na kontrolu prostredia v múzeách, archívoch a ďalších priestoroch náročných na dodržanie klimatických podmienok. Výhodou môže byť certifikácia niektorých modelov ako schválených typov meradiel (stanovené meradlá) pre záznam teploty pri preprave mrazených potravín. Prístroje ponúkajú výstup údajov do PC s možnosťou výberu pripojenia na sériový alebo USB port, pričom základný software je zdarma na stiahnutie na webových stránkach výrobcu. Samozrejmosťou je export dát do bežných formátov, vhodných pre ďalšie, napr. štatistické spracovanie.

Hlavné vlastnosti prístrojov:
- rýchly prenos údajov do PC (celkom zaplnená pamäť 32000 údajov za cca 30 s)
- variabilita pripojenia k počítaču – RS232, USB, LAN Ethernet - možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta je možné sťahovať i v priebehu záznamu
- voliteľne je možné zobrazovať minimálne a maximálne namerané hodnoty (nulovanie min/max hodnôt z PC alebo magnetom)
- robustné vodotesné puzdro, ľahká montáž s možnosťou uzamknutia
- nízky odber, životnosť batérie až 7 rokov, jednoduchá výmena batérie
- ochrana heslom pred neoprávneným zásahom do nastavenia záznamníka

Termografy Comet
Termografy Comet Záznamíky teploty viac...
Termohydrografy Comet
Termohydrografy Comet Záznamníky teploty a vlhkosti viac...
Snímače teploty, vhkosti a tlaku s pripojením na Ethernet
Snímače teploty, vhkosti a tlaku s pripojením na Ethernet Tieto prístroje podľa typu merajú teplotu, relatívnu vlhkosť alebo atmosférický tlak. Dokážu zobraziť teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, zmiešavací pomer. Prístroje majú prehľadný dvojriadkový displej, ktorý je   viac...
Snímače teploty, vhkosti a tlaku so spínaním ext. zariadenia
Snímače teploty, vhkosti a tlaku so spínaním ext. zariadenia Sú vhodné pre dvojstavové riadenie napr. ohrevu, ventilácie, odvlhčovačov a pod., monitoring teploty, vlhkosti a tlaku v priestoroch s počítačmi, v meteorologických staniciach, klimatizovaných priestoroch a skladoch   viac...