Poloprevádzkové odparky

Laborota 20 control
Laborota 20 control Pod názvom Laborota 20 ponúka výrobca rad odpariek, ktoré pracujú s odparovacou bankou s objemom 10 l alebo 20 l a môžu byť vybavené až šiestimi druhmi sád skla. Základné modely série Compact sa vyznačujú   viac...
Laborota 20 control automatic
Laborota 20 control automatic Jedná sa o zvláštny prípad odparky. Parametre má zhodné s príslušnými modelmi Economy alebo Safety, ale je upravená na nepretržitú prevádzku. Úprava spočíva najviac: - v doplnení aparatúry o regulačný systém, ktorý   viac...
Laborota 20 control - sady skla
Laborota 20 control - sady skla Sada skla R Štandardná sada skla s jedným chladičom pre destiláciu so spätným tokom. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l. Sada skla RC Je identická so sadou R, ale obsahuje celkom dve   viac...