Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

FISHER Slovakia 2017/2018

Katalóg Laboratórna technika 2017-2018

(Kompletný katalóg, PDF 57,9MB)

Kapitola I. Pracovné ochranné prostriedky

OCHRANA OČÍ / OCHRANA RÚK / PRACOVNÉ ODEVY / PRÍPRAVKY STAROSTLIVOSTI O PLEŤ / UTIERKY / ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY / UMÝVAČKY NÁDOB

 

Kapitola II. Laboratórne sklo a porcelán

VARNÉ SKLO / ZÁBRUSOVÉ DIELY A APARATÚRY / ODMERNÉ SKLO / REAGENČNÉ FĽAŠE A PRACHOVNICE / PIPETY A BYRETY / ŠPECIÁLNE LABORATÓRNE SKLO / ACHÁTOVÉ MISKY / LABORATÓRNY PORCELÁN

 

Kapitola III. Pomôcky z plastov,gumy a kovu

SKÚMAVKY / STRIČKY / ODMERNÉ NÁDOBY Z PLASTOV / HADICE A TESNENIA / KAHANY / KLEMY / STOJANY / LYŽIČKY / PINZETY / POMÔCKY PRE ODBER VZORIEK / POMÔCKY PRE MIKROBIOLÓGIU A LIFE SCIENCE / DEWAROVE NÁDOBY / ETIKETOVACIE PRÍSTROJE

 

Kapitola IV. Chromatografia

TLC DOSKY / VIALKY / UZÁVERY / KLIEŠTE

 

Kapitola V. Pomôcky pre filtráciu

FILTRAČNÉ PAPIERE / MEMBRÁNOVÉ FILTRE / FILTRAČNÉ ZARIADENIA / FILTRAČNÉ PATRÓNY / STRIEKAČKOVÉ FILTRE / FILTRAČNÉ KAPSULE

 

Kapitola VI. Prístroje pre dávkovanie kvapalín

MIKROSTRIEKAČKY / PIPETOVACIE BALÓNIKY A NÁSTAVCE / MIKROPIPETY A ŠPIČKY / STOLNÉ DÁVKOVAČE / DIGITÁLNE BYRETY

 

Kapitola VII. Prístroje pre ohrev a chladenie

MUFĽOVÉ PECE / SUŠIARNE / BIOLOGICKÉ TERMOSTATY / VODNÉ KÚPELE A OBEHOVÉ TERMOSTATY / KLIMATIZAČNÉ KOMORY / BLOKOVÉ TERMOSTATY / AUTOKLÁVY / CHLADNIČKY A MRAZIACE BOXY / OHREVNÉ DOSKY / VÝROBNÍKY ĽADU

 

Kapitola VIII. Prístroje pre mechanické operácie

MAGNETICKÉ A HRIADEĽOVÁ MIEŠADLÁ / TREPAČKY / SITÁ A MLYNY / ULTRAZVUKOVÉ KÚPELE / ODSTREDIVKY / PUMPY A VÝVEVY / ŠPECIÁLNE PRÍSTROJE

 

Kapitola IX. Meracie prístroje

MERACIE PRÍSTROJE /TEPLOMERY A HUSTOMERY / ELEKTRONICKÉ VÁHY / PH METRE /KONDUKTOMETRE A OXIMETRE / SPEKTROFOTOMETRE / KOLORIMETRE / POLARIMETRE A REFRAKTOMETRE / VISKOZIMETRE / MIKROSKOPY

 

Kapitola X. Aparatúry

SKLENENÉ APARATÚRY / KOTLÍKY / ROTAČNÉ VÁKUOVÉ ODPARKY / DESTILAČNÉ PRÍSTROJE / TERMOREAKTORY PRE ÚPRAVU VZORIEK / TITRÁTORY / ZARIADENIA PRE ÚPRAVU VODY / ELEKTROFORÉZA

 

Kapitola XI. Laboratórny nábytok

LABORATÓRNY NÁBYTOK / DIGESTORY / BEZPEČNOSTNÉ SKRINE / STOLIČKY

 

Kapitola XII. Laboratórne chemikálie

MALÉ BALENIA BEŽNÝCH A ŠPECIÁLNYCH LABORATÓRNYCH CHEMIKÁLIÍ

FISHERkatalog2017