IKA

ULTRA-TURRAX Tube Drive a Tube Drive control
ULTRA-TURRAX Tube Drive a Tube Drive control Dispergačný prístroj, ktorým prebieha spracovanie vzorky v hermeticky uzavretých jednorazových nádobkách. Tým je umožnená rýchla a jednoduchá dispergácia i veľmi rizikových vzoriek (injekčných, jedovatých, veľmi   viac...
T 10 basic ULTRA-TURRAX
T 10 basic ULTRA-TURRAX Môže pracovať s malým objemom vzorky v mikroskúmavke Eppendorf, ale i so vzorkou objemu 100 ml. Nastavenie otáčok je plynulé, chod prístroja je možné voliť od 5 do 10 minúť, má ochranu proti preťaženiu. Novo je pri   viac...
T 18 basic ULTRA-TURRAX
T 18 basic ULTRA-TURRAX Lacný prístroj s dobrými parametrami pre prácu s malými objemami vzoriek. Otáčky motora sú regulované elektronicky, ich nastavovanie je plynulé. K upevneniu na statív slúži tyčinka s dĺžkou 165 mm a priemerom 13 mm.   viac...
T 25 digital ULTRA-TURRAX
T 25 digital ULTRA-TURRAX Výkonný prístroj pre laboratórne použitie, ako napr. homogenizácia kalov, príprava disperzií, miešanie a rozrušovanie aglomerátov v reaktoroch a pod. Otáčky motora sú regulované elektronicky, ich nastavovanie je   viac...
T 50 basic ULTRA-TURRAX
T 50 basic ULTRA-TURRAX Výkonný prístroj pre laboratórne i prevádzkové použitie, ako napr. homogenizácia kalov, príprava disperzií, mletie kryštalických látok v suspenziách a pod. Otáčky motora sú regulované elektronicky, ich nastavovanie je   viac...
T 65 D Ultra-Turrax
T 65 D Ultra-Turrax Vysokovýkonné prístroje pre miešanie až 50 l vody. Vhodné aj pre prevádzkové nasadenie, napájanie je 3x400 V, preto v dodávke nie je kábel ani zástrčka. Model basic má pevne nastavené otáčky, model digital   viac...
Dispergačné nástavce kovové
Dispergačné nástavce kovové Sú vyrobené z ušľachtilej ocele. Sú ľahko rozoberateľné, čo umožňuje ich čistenie a výmenu ložiska, ktoré napriek kvalite použitého materiálu pri vysokých rýchlostiach trpí a je potrebné počítať s jeho občasnou   viac...
Dispergačné nástavce plastové
Dispergačné nástavce plastové Sú vyrobené zo špeciálnych oteruvzdorných plastov (polykarbonátu, polysulfónu, polyéterketónu), pracovná teplota max. 100°C, autoklávovateľné parou pri 134°C.Nedoporučujú sa na mletie pevných látok v suspenzii.   viac...