Sušiace váhy pre stavebné materiály

Sušiace váhy UX 3031
Sušiace váhy UX 3031 Špeciálne sušiace váhy určené na stanovenie vlhkosti primárne v sadre, ale aj v ďalších stavebných materiáloch. Vzorka sa umiestňuje do misky, nad ktorú sa presunie ohrevný element a proces sa automaticky spustí. Po   viac...
Sušiace váhy UX 3011Q
Sušiace váhy UX 3011Q Jedná sa o principiálne rovnaké váhy, ako vyššie popísané, avšak pre univerzálne použitie. Je možné stanovovať obsah vlhkosti prakticky v kvapalinách, pevných látkach alebo viskóznych vzorkách (pastách, suspenziách a   viac...