Vývevy

KNF jednokomorové
KNF jednokomorové Vynikajú malými rozmermi, tichým chodom, minimálnymi nárokmi na údržbu a dobrou chemickou odolnosťou. Vývevy označené KN majú hlavu zo špeciálneho plastu a membránu z neoprénu, vývevy označené KT majú membránu z   viac...
KNF viackomorové
KNF viackomorové Materiálom hlavy a membrány sú zhodné s vyhotovením vývev jednokomorových. Sériovým zapojením komôr sa však dosahuje vyššie vákuum, paralelným zapojením zase vyššia čerpacia rýchlosť. viac...
KNF jednokomorové
KNF jednokomorové Pre agresívne látky Všetky časti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z PTFE. Tým je limitovaná ich chemická odolnosť. Odolávajú agresívnym plynom, parám kyselín i zásad a   viac...
KNF viackomorové
KNF viackomorové Pre agresívne látky Konštrukcia hláv i materiál hláv a membrán sú zhodné s vývevami jednostupňovými pre agresívne látky. Sériovým zapojením komôr sa však dosahuje vyššie vákuum, paralelným   viac...
KNF viackomorové
KNF viackomorové Samovysúšacie KNF Materiálovým vyhotovením hlavy i membrán z PTFE sú vhodné pre agresívne látky. Samovysúšací systém zaisťuje odvod kondenzátu z hláv vývevy, takže sa výkon vývevy, čo sa týka   viac...
LAVAT
LAVAT Chemická odolnosť je limitovaná použitými membránami (z nitrilkaučuku). viac...
Vacuubrand jednostupňové
Vacuubrand jednostupňové Rovnako ako ostatné vývevy sú celkom bezolejové a bezúdržbové. Vyznačujú sa tichým chodom, ich výkon ilustruje graf, ktorý ukazuje závislosť čerpacej rýchlosti na absolútnom tlaku v odčerpávanom priestore pri   viac...
Vacuubrand jednostupňové
Vacuubrand jednostupňové Rovnako ako ostatné vývevy sú celkom bezolejové a bezúdržbové. Vyznačujú sa tichým chodom, ich výkon ilustruje graf, ktorý ukazuje závislosť čerpacej rýchlosti na absolútnom tlaku v odčerpávanom priestore pri   viac...
Vacuubrand dvojstupňové
Vacuubrand dvojstupňové Majú dve alebo viac komôr zapojených sériovo. Tým sa môžu dostať na úroveň medzného tlaku až 0,9 kPa (9 mbar). Štandardné vyhotovenie. Chemická odolnosť je daná použitými materiálmi -   viac...
Vacuubrand trojstupňové
Vacuubrand trojstupňové Štandardné vyhotovenie Chemická odolnosť je daná použitými materiálmi - hliníkom, polyamidom a membránou z Vitonu. Motor má otáčky 1500 min-1 a krytie IP 20.    viac...
Vacuubrand štvorstupňové
Vacuubrand štvorstupňové Štandardné vyhotovenie Chemická odolnosť je daná použitými materiálmi - hliníkom, polyamidom a membránou z Vitonu. Motor má otáčky 1500 min-1 a krytie IP 20. Vyhotovenie   viac...
Vacuubrand VARIO dvojstupňové
Vacuubrand VARIO dvojstupňové Počtom komôr a spôsobom ich radenia ide o obdobu základných typov troj- a štvorstupňových vývev. Výnimočný je spôsob riešenia pohonu elektromotorom s elektronickým proporcionálnym riadením otáčok. Táto vlastnosť   viac...
Vacuubrand VARIO trojstupňové
Vacuubrand VARIO trojstupňové Počtom komôr a spôsobom ich radenia ide o obdobu základných typov troj- a štvorstupňových vývev. Výnimočný je spôsob riešenia pohonu elektromotorom s elektronickým proporcionálnym riadením otáčok. Táto vlastnosť   viac...
Vacuubrand VARIO štvorstupňové
Vacuubrand VARIO štvorstupňové Počtom komôr a spôsobom ich radenia ide o obdobu základných typov troj- a štvorstupňových vývev. Výnimočný je spôsob riešenia pohonu elektromotorom s elektronickým proporcionálnym riadením otáčok. Táto vlastnosť   viac...
KNF viackomorové
KNF viackomorové Vývevy s vyšším čerpacím výkonom, ktoré sú vybavené analógovým regulátorom vákua priamo na tele prístroja. Dodávajú sa v štandardnom i chemicky odolnom vyhotovení. viac...
KNF s reguláciou čerpacieho výkonu
KNF s reguláciou čerpacieho výkonu Výkonný typ dosahujúci vysoké čerpacie výkony i pri nízkom vákuu. Toto je dosiahnuté pomocou pracovnej membrány, ktorá funguje ako stabilizačný systém umožňujúci čerpať vysoké objemy pri nízkych hodnotách vákua.   viac...