Sklenené kapilárne viskozimetre Technosklo

Sklenené kapilárne viskozimetre Technosklo

Viskozimetre Ubbelohde Technosklo

Pomocou sklenených viskozimetrov je možné veľmi presne určiť hodnotu viskozity transparentných menej viskóznych kvapalín newtonovského typu. Podmienkou pre presné meranie je správne vytemperovanie zariadenia i vzorky na požadovanú teplotu a starostlivé odčítanie času potrebného na prechod kvapaliny kapilárou. Príklad vhodného temperačného zariadenia je uvedený v tomto katalógu v kategórii Príslušenstvo k viskozimetrom. Sklenené kapilárne viskozimetre Ubbelohde ponúkame od dvoch výrobcov - Technosklo a Schott. Nemecký výrobca Schott ponúka Ubbelohde viskozimetre rovnakého typu ako Technosklo, ale v presnom kalibrovanom vyhotovení, s kalibračným listom výrobcu, ktorý zaručuje zhodu s normou DIN 55350 (viď ďalej).

KódNázov tovaruRozsah meraniaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7170.0120Viskozimeter Ubbelohde Oa0.5-3 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0130Viskozimeter Ubbelohde I2-10 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0140Viskozimeter Ubbelohde Ia6-30 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0160Viskozimeter Ubbelohde IIa60-300 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0170Viskozimeter Ubbelohde III200-1000 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0180Viskozimeter Ubbelohde IIIa600-3000 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0150Viskozimeter Ubbelohde II20-100 mm2/s
215,00 €
258,00 €
7170.0190Viskozimeter Ubbelohde IV2000-10000 mm2/s
215,00 €
258,00 €