Laboratórne trepačky

Pre účely tohto katalógu ich delíme podľa veľkosti (podľa max. zaťaženia) a podľa druhu vykonávaného pohybu. Ďalej ich delíme podľa výrobcu. Na konci každého bloku (série trepačiek určitej veľkosti) uvádzame väčšinu bežne doporučovaných nástavcov k trepačkám.

Cena sa berie za vlastný prístroj s mostíkom vo forme plochej dosky, na ktorú sa potom môžu pripevňovať rôzne nástavce. Tie je teda potrebné objednať zvlášť. Ceny nástavcov sú uvedené na konci každého odstavca.