Bezdotykové teplomery

Tieto prístroje majú uplatnenie všade tam, kde je nutné operatívne a rýchle merať teplotu na neprístupných miestach alebo tam, kde nie je možné merať obalovými teplomermi či teplomermi s kontaktným čidlom, sú vhodné na meranie teplôt v potravinárskych skladoch, pri preberaní tovaru skladovaného v chlade, v elektrotechnike a v podnikoch zaoberajúcich sa rozvodom tepla.
TESTO 826-T
TESTO 826-T Sada bezdotykových teplomerov, z ktorých model T2 má laserové ukazovadlo, a model T4 má ukazovadlo i teplotné čidlo. Všetky sú vrátane puzdra „Top Safe“ a držiaka na stenu/opasok. viac...
TESTO 835
TESTO 835 Nájdu využitie napríklad pri kontrole teploty a vlhkosti muriva, pri kontrole klimatizačných zariadení, údržbe priemyslových systémov alebo pri kontrole kvality priemyslovo vyrábaných produktov. Pomáhajú predovšetkým   viac...