Spodné skrinky

Spodné skrinky slúžia ako nosný prvok pre tvorbu zostáv laboratórnych či kancelárskych stolov, ktoré sa doplnia vhodným druhom pracovnej dosky. Základ spodných skriniek tvorí korpus na plastových nastaviteľných nohách bez vrchnej pracovnej dosky (nahradená je vzperami pre pripevnenie pracovnej dosky). Vyrábajú sa v dvoch základných výškových moduloch (konečná celková výška stolov je závislá na zvolenom druhu pracovnej dosky) - výška 714 mm pre pracovné stoly pre prácu v sede s celkovou výškou cca 750 mm a výška 867 mm pre pracovné stoly pre prácu v stoji s celkovou výškou cca 900 mm.