2 kg triedy

Vibramax
Vibramax Trepačka je vhodná predovšetkým pre Erlenmayerove banky, skúmavky a fľaše. Nástavce sa objednávajú zvlášť. viac...
Titramax
Titramax Sú určené pre trepanie mikrotitračných doštičiek. Prístroj sa dodáva bez nástavcov. viac...
Rotamax
Rotamax Trepačka je vhodná predovšetkým pre Erlenmayerove banky, Petriho misky, skúmavky a fľaše. Vhodné nástavce sa objednávajú zvlášť. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 2 kg
Príslušenstvo k trepačkám 2 kg Pre upínanie baniek, kadičiek. Nástavec má štandardne dva upínacie valce, pokryté penovou gumou. Je určený pre trepačky Vibramax 100 a Rotamax 120. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 2 kg
Príslušenstvo k trepačkám 2 kg Je určený ako príslušenstvo k trepačke Vibramax 110. Ide o blok s otvormi pre skúmavky. Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach: jeden pre max. 49 skúmaviek s priemerom 12 mm a dĺžkou do 80 mm, druhý pre max. 36 skúmaviek s   viac...