Aparatúry a prístroje

Kippov prístroj
Kippov prístroj S pologuľovitým spodným dielom a príslušenstvom. viac...
Prístroj podľa Dean Starcka
Prístroj podľa Dean Starcka Prístroj na stanovanie vody xylénom podľa Dean Starcka. viac...
Manometer na doske so stupnicou
Manometer na doske so stupnicou S kohútom (nezobrazené) alebo bez kohúta, bez ortuťovej náplne. viac...
Manometer s posuvnou stupnicou
Manometer s posuvnou stupnicou Manometer s posuvnou stupnicou podľa Anschützeho, bez ortuťovej náplne. viac...