Príslušenstvo k oximetrom

Oxisondy Thermo Scientific Orion
Oxisondy Thermo Scientific Orion Sondy polarografickéPolarografické sondy pre laboratórne i terénne použitie. Dodávajú sa s káblom 1.5 až 20 metrov. 086030MD je sonda polarografická samomiešacia, vhodná pre laboratórne meranie. Miešací   viac...
Oxisondy a príslušenstvo WTW
Oxisondy a príslušenstvo WTW Príslušenstvo WTWCellOx 325 je základnou univerzálnou sondou pre meranie rozpusteného kyslíka vreckovými a stolnými oximetrami WTW. Ide o membránovú galvanickú sondu s dvomi   viac...