Hadice, spojky a ventily

Hadica gumová potravinárska (SBR)
Hadica gumová potravinárska (SBR) Vhodná pre rozvody vody. Cena je za jeden meter. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktoré je možné dodať v celku. Minimálny odber hadice je možný po zvitkoch   viac...
Hadica PVC transparentná
Hadica PVC transparentná Pre beztlakové rozvody vody či slabých vodných roztokov. Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktoré je možné dodať v celku.   viac...
Hadica silikónová transparentná
Hadica silikónová transparentná Tepelná stálosť -60 až +200°C, krátkodobo až +260°C. Cena je za jeden meter hadice. Informácie o balení vychádzajú z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku.   viac...
Hadica VITON
Hadica VITON Čierny fluorovaný kopolymér s teplotnou odolnosťou -10 až 200°C a s výnimočne dobrou chemickou odolnosťou voči aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, olejom, silným kyselinám, oxidačným činidlám a chlórovaným   viac...
Hadica polyetylénová transparentná
Hadica polyetylénová transparentná Vhodné pre etanol, vodné roztoky solí, kyselín a zásad, pre teploty do +40°C. Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné   viac...
Hadica PTFE netransparentná
Hadica PTFE netransparentná S vysokou chemickou odolnosťou voči kvapalinám i plynom. Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku. Odber   viac...
Hadica vákuová silikónová
Hadica vákuová silikónová Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku. Odber hadíc je možný po jednotlivých metroch. viac...
Hadica vákuová kaučuková
Hadica vákuová kaučuková Z prírodného kaučuku. Cena je za jeden meter hadice. Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku. Odber hadíc je po jednotlivých   viac...
Hadica ku kahanu
Hadica ku kahanu Pre tlak do 100 mbar. Cena je za jeden meter hadice Informácia o balení vychádza z údajov výrobcu a súčasne znamená najdlhší kus hadice, ktorý je možné dodať vcelku. Odber hadice je možný po jednotlivých   viac...
Indikátor prúdenia
Indikátor prúdenia Farebný lopatkový rotor v priehľadnom puzdre umožňuje letmým pohľadom zistiť intenzitu prúdenia, napr. prietok vody destilačným chladičom. Puzdro je vybavené vstupnou a výstupnou olivkou pre pripojenie hadice   viac...
Tlačka na hadice
Tlačka na hadice Tlačka Hoffmanova - dodáva sa buď s pevnou čeľusťou (tlačku musíte na hadicu navliecť), alebo s vyklápacou spodnou čeľusťou (na hadicu ju môžete nasadiť kedykoľvek). viac...
Ventil PE
Ventil PE Na prepojenie a uzatváranie hadíc. viac...
Ventil PE
Ventil PE Na prepojenie a vetvenie rozvodov hadíc. viac...
Spojky hadíc PP
Spojky hadíc PP Spojky hadíc PP priame, pre hadice s rovnakým vnútorným priemerom. viac...
Spojky hadíc PP
Spojky hadíc PP Spojky hadíc priame kónické, pre hadice s rôznym vnútorným priemerom. viac...
Rýchlospojky hadíc bez ventilov
Rýchlospojky hadíc bez ventilov Po spojení obidvoch koncov hadice istí spoj proti nežiadúcemu samovoľnému rozpojeniu plastová závlačka. Po rozpojení môže ale dochádzať k úniku kvapaliny z hadice, pretože žiadny z obidvoch dielov rýchlospojky nie je   viac...
Rýchlospojky hadíc s ventilmi
Rýchlospojky hadíc s ventilmi Jeden alebo obidva diely rýchlospojky môžu mať ventil, ktorý koniec hadice uzavrie skôr, ako dôjde k rozpojeniu. Tak nemôže z rozpojenej hadice nič unikať ani keď je vnútri tlak. Práca s tlakovými spojkami je rýchla   viac...
Spätný ventil PP
Spätný ventil PP Zamedzuje spätnému toku vody v hadici, keď dôjde k výpadku tlaku, napr. pri odsávaní vodnou vývevou pri filtrácii alebo destilácii, kedy je potrebné chrániť vzorku proti vniknutiu vody pri strate vákua. viac...
Tlačka na hadice
Tlačka na hadice Tlačka Mohrova - pružinová tlačka, vhodná skôr na zaškrcovanie tenkostenných hadíc. viac...
Tlačka na hadice
Tlačka na hadice Tlačka "Easy Click" - dá sa ľahko nasadiť na už inštalované hadicové prepojenie, regulácia prietoku je plynulá a citlivá pomocou závitovej matice. Uzatvorenie i plné otvorenie prietoku je možné vykonať aj bez   viac...
Hadicová svorka
Hadicová svorka Skrutkovacia pásková svorka pre zabezpečenie hadíc na olivkách. Vďaka krídlovej skrutky je ľahšie použiteľná ako doposiaľ bežný model s drážkou pre skrutkovač. viac...