Obehové a ponorné chladiče Julabo

Obehové chladiče Julabo pre temperovanie vonkajších systémov. Prístroje sú určené pre odvod tepla z vonkajších systémov, ako sú laboratórne reaktory, chladiče rotačných odpariek, chladiče a kolóny sklenených aparatúr, komory elektroforézy a pod. Oproti chladeniu vodou z vodovodu môžu priniesť značnú úsporu. Naviac, vďaka možnosti presného nastavenia žiadanej teploty obiehajúceho média a konštantného tlaku, je možné pomocou obehového chladiča reprodukovať podmienky pokusov, napr. v reaktoroch, ktoré by pri chladení vodou z vodovodu boli pochybné.
Smerodajným pri výbere vhodného prístroja by mal byť predovšetkým chladiaci výkon pri teplote, ktorá je blízko danej aplikácie.

Ponorné chladiče Julabo. Sú určené predovšetkým pre odber tepla pri systémoch temperovaných bežným termostatom. Ich použitie má význam najmä tam, kde sa má udržovať teplota medzi 0 až 20°C alebo blízko pod 0°C. Ďalšou aplikáciou môže byť prichladzovanie Dewarových nádob (namiesto spotreby suchého ľadu) alebo reakčných kotlíkov.

Ponorné chladiče FT
Ponorné chladiče FT Ponorné chladiče Julabo FT bez regulácie výkonuPrístroje pozostávajú z chladiaceho agregátu, pri ktorom je tepelný absorbér konštruovaný priamo ako ponorná sonda. Prístroje FT 200, FT 400 a FT   viac...
Ponorné chladiče FT
Ponorné chladiče FT Ponorné chladiče Julabo FT s reguláciou výkonu Konštrukcia chladiaceho systému je rovnaká ako pri základných prístrojoch bez regulácie. Prístroje tohto radu ale majú vstavanú regulačnú   viac...
Systémy Julabo Presto® Plus
Systémy Julabo Presto® Plus Systémy Julabo Presto® PlusObehové termostaty určené pre náročné použitie pri ohreve a chladení vonkajších systémov. Dokážu rýchlo kompenzovať teplotné zmeny alebo dosahovať určené teploty v   viac...
Obehové chladiče FC
Obehové chladiče FC Obehové chladiče FCPrístroje majú dva displeje na čelnom paneli a dve klávesnice, jednu pre zadávanie požadovaných hodnôt, druhú pre súbežnú kontrolu hodnôt nameraných. Chladiče majú zabudovaný   viac...
Obehové chladiče FL
Obehové chladiče FL Obehové chladiče FLVeľmi rozsiahla nová séria moderných prístrojov s mimoriadne vysokým výkonom chladiaceho agregátu. Mikroprocesorový PID-regulátor slúži na presné nastavenie a reguláciu   viac...
Kompaktné obehové chladiče
Kompaktné obehové chladiče Kompaktné obehové chladiče AWC100 a F250Tieto chladiče môžu byť považované za náhradu chladenia vodou z vodovodu, odpadá vysoká spotreba chladiacej vody a nutnosť jej odvádzania do odpadu. AWC   viac...
Prietokový chladič FD 200
Prietokový chladič FD 200 Prietokový chladič Julabo FD 200Kompaktná a jednoduchá jednotka pre dochladzovanie chladiaceho okruhu pod teplotu okolia. Môže byť použitá ako doplnková napríklad k termostatu bez vlastného   viac...